Robin Heart PortVisionAble – dlaczego budujemy nowego robota?

Robotyka, jako dyscyplina techniczna, zajmuje się syntezą pewnych funkcji człowieka poprzez wykorzystanie mechanizmów, czujników, zespołów wykonawczych i komputerów. Wśród działów robotyki wyróżnia się obecnie m.in. robotykę medyczną, która obejmuje manipulatory i roboty do celów chirurgii, terapii,protetyki i rehabilitacji. W chirurgii stosowane są generalnie cztery typy zrobotyzowanych systemów: 1. Roboty zastępujące asystenta w czasie operacji –…