Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Aleksander Koll
e-mail: naczelny@kosmetologiaestetyczna.com

Z-ca Redaktora Naczelnego
mgr inż. Katarzyna Wilczyńska
e-mail: katarzynaw@kosmetologiaestetyczna.com

Redaktor prowadzący
mgr inż. Jacek Lewandowski
e-mail: jacekl@kosmetologiaestetyczna.com

Z-ca redaktora prowadzącego
mgr Anna Koll
e-mail: biuro@zahir.pl

Redaktor Reklamy
mgr inż. Tomasz Lewandowski
e-mail: tomaszl@kosmetologiaestetyczna.com

Redaktor Graficzny
Łukasz Konarski
e-mail: dtp@zahir.pl