Czytelnia

Wstęp

Zgodnie z obowiązującymi zapisami polskich dokumentów legislacyjnych związanych z Ustawą Prawo Atomowe, medyczne urządzenia radiologiczne powinny podlegać testom z zakresu kontroli parametrów fizycznych i technicznych. Testy dzielą się na testy odbiorcze (akceptacyjne) oraz testy eksploatacyjne (testy specjalistyczne i testy podstawowe).

Testy akceptacyjne wykonywane są przez dostawcę systemu lub usługi serwisowej (i na jego koszt) w przypadku nowo instalowanych urządzeń radiologicznych i programów komputerowych z nimi współpracujących, a także urządzeń radiologicznych poddanych istotnej naprawie. Zakres wykonywanych testów akceptacyjnych ma być tak dobrany, aby było możliwe potwierdzenie, w pierwszym rzędzie, czy dostarczone lub naprawione urządzenie/system spełniają specyfikację techniczną producenta (podane w dokumentacji technicznej), w drugim rzędzie, czy spełniają specyfikację i wymagania zapytania ofertowego (parametry określone przez klienta w procesie zakupu). Testy odbiorcze mają także na celu sprawdzenie kompletności i jednoznaczności oznaczeń oraz opisów na elementach urządzenia (numery identyfikacyjne – w szczególności generatora, lampy rtg, kolimatora, miernika dawki), jak również kompletności dokumentacji i specyfikacji technicznej. W testach akceptacyjnych powinien uczestniczyć przyszły użytkownik urządzenia lub jego uprawniony przedstawiciel.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 71 733 16 60, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, UK, e-mail: dominika.oborska@nhs.net