Czytelnia

Wprowadzenie

W radiografii CR (Computed Radiography) i DR (Direct Radiography) obraz jest przetwarzany w niezależnych procesach akwizycji i prezentacji. Wartość skali szarości uzyskiwanych obrazów nie zależy od oddziaływania promieniowania z detektorem, lecz jest funkcją przetwarzania i odczytu obrazu. Dlatego dla cyfrowych systemów obrazowania, kalibracja systemu automatycznej kontroli ekspozycji (AEC – Automatic Exposure Control) wymaga zastosowania alternatywnych parametrów w stosunku do gęstości optycznej, będącej parametrem oceny AEC w obrazowaniu analogowym. Fakt ten przyczynił się do zmiany kryteriów akceptacji obrazów diagnostycznych w systemach cyfrowej prezentacji obrazu diagnostycznego. Zarówno jasność, jak i kontrast obrazu mogą być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb diagnosty na monitorze odczytowym.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Sylwia Wiśniewska-Kubka¹,², Dominika Oborska-Kumaszyńska³,⁴

1 Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 13, 50-377 Wrocław, tel. +48 71 320 65 80, e-mail: sylwiawisniewskaa@interia.pl

2 Dział Medycyny Nuklearnej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław

3 Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 71 733 16 60, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl

4 Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: dominika.oborska@nhs.net