Czytelnia

Wstęp

Fizyka medyczna i inżynieria medyczna to dwie spośród dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których można uzyskać tytuł specjalisty. Czy warto podjąć trud takiego kształcenia? Do kogo jest ono adresowane? Jakie kompetencje można uzyskać, legitymując się tytułem specjalisty w tych dyscyplinach? Jak przebiega specjalizacja? To najważniejsze z nasuwających się pytań. By każdy zainteresowany mógł na nie odpowiedzieć i podjąć decyzję o ewentualnym rozpoczęciu specjalizacji, przyjrzyjmy się nieco specjalizacjom w tych dziedzinach i regulacjom prawnym warunkującym i określającym ich przebieg.

Warto zwrócić uwagę, że posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub w dziedzinie inżynierii medycznej jest wymagane do zajmowania określonych stanowisk (starszy inżynier medyczny, inżynier medyczny, starszy asystent fizyki medycznej, fizyk medyczny) w podmiotach leczniczych, które nie są przedsiębiorcami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – Dz.U. z 2011 r., nr 151, poz. 896, załącznik – tabela I Pracownicy działalności podstawowej).

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Anna Jeleń

Zakład Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP, ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa, tel. +48 22 56 01 122, e-mail: anna.jelen@cmkp.edu.pl