CzytelniaNaukowe

Streszczenie

W pracy przedstawiono przegląd metod oceny wybranych parametrów monitorów przeznaczonych do prezentacji obrazów medycznych. Omówiono stosowane klasyfikacje monitorów.

Słowa kluczowe: monitory, kontrola jakości, DICOM GSDF

Abstract

Methods of assessment of selected parameters of medical display devices are presented in the paper. The short discussion of classifications schemes of the displays, is introduced.

Key words: medical display devices, quality control, DICOM GSDF

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Witold Skrzyński

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel./fax +48 22 644 91 82, e-mail: w.skrzynski@zfm.coi.pl