Aktualności

Według szacunków firmy PMR w 2012 r. rynek diagnostyki obrazowej, rozumiany jako wartość sprzedanego sprzętu, osiągnął wartość około 880 mln zł. W latach 2012-2014 sprzedaż w analizowanym segmencie będzie rosła średnio o 14% rocznie, wynika z raportu PMR „Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014”. Głównymi motorami wzrostu będą zwiększenie inwestycji w sektorze prywatnym, fundusze europejskie (z wyjątkiem 2014 r., kiedy to skończy się kolejna ich transza), jak również coraz większy nacisk na prewencję w polityce zdrowotnej państwa. W 2013 r. wartość rynku diagnostyki obrazowej, według naszych prognoz, przekroczy 1 mld zł…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Monika Stefańczyk

Główny analityk rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia PMR