IFM 6/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści PLAN2heat: the ALBA Hyperthermia Treatment Planning System research platform for EQD2 ThermoRT dose estimation Technika VMAT w napromienianiu całego ciała (TBI) – doświadczenia własne Ethos™ – terapia adaptacyjna wspomagana sztuczną inteligencją wchodzi do klinik Inwestowanie w badania kliniczne w celu poprawy wyników leczenia pacjentów: badania kliniczne terapii adaptacyjnej Ethos™…

IFM 5/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści Radixact® ClearRT. Radioterapia adaptacyjna zaczyna się od obrazu (Część 1 Fizyk medyczny – kurs w zakresie medycyny nuklearnej organizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Kontrola jakości systemu CyberKnife. Część 4. MLC Garden Fence Korzyści i ograniczenia nowoczesnych metod radioterapii Porównanie metod dynamicznych IMRT i VMAT w napromienianiu chorych na…

IFM 4/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści AAPM – 65th Annual Meeting & Exhibition 18. zjazd użytkowników tomografii komputerowej Philips Diagnostyka od czubka głowy po palce stóp Wykorzystanie oprogramowania Velocity w powtórnej radioterapii Rola audytu dozymetrycznego w bezpiecznej radioterapii Analiza współczynnika konformalności i gradientu w ocenie planów leczenia stereotaktycznego na podstawie doświadczeń własnych IPEM – stowarzyszenie…

IFM 3/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści Relacja z II konferencji SGRT w Polsce Kontrola jakości systemu CyberKnife. Część 2. MLC Picket Fence Obrotowy blat do TBI/TMI (Total Body Irradiation/Total Marrow Irradiation) Fizyk medyczny w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej według obecnego stanu prawnego Porównanie detektorów dedykowanych małym polom w radioterapii Spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTFM, pomiary…

Syngo Carbon firmy Siemens Healthineers – nowe spojrzenie na informatyczny system medyczny klasy Enterprise Imaging

Łukasz Kliszcz, Marcin Dębiński Zmaksymalizuj wykorzystanie danych pozyskanych w procesie obrazowania W dobie cyfryzacji optymalne wykorzystanie danych jest kluczem do sukcesu. Różnorodne metody obrazowania generują ogromne ilości danych klinicznych, które pomagają w diagnozowaniu chorób oraz wspierają proces leczenia. W wielu krajach liczba wykonywanych badań gwałtownie wzrasta. Niestety poziom dostępności radiologów i specjalistów w obszarze diagnostyki…

Sztuczna inteligencja w tomografii – teraźniejszość, przyszłość czy zagrożenie?

Klaudyna Stefańska, Weronika KubarekPhilips Sztuczna inteligencja AI (Artificial Intelligence) staje się nieodłącznym elementem w nowoczesnych systemach tomografii komputerowej. Początkowo sztuczna inteligencja była postrzegana przez lekarzy i techników jako konkurencja. Jednak wraz z upływem czasu korzyści płynące z zastosowania AI przeważają nad tymi obawami i obecnie ciężko wyobrazić sobie system, który nie wykorzystuje jej do pracy.…

IFM 2/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści 19. Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej XXV Meeting of the Polish Society of Thermovision Diagnostics in Medicine combined withPolish Association of Medical Physics External lasers ensure precise, repeatable patient positioning at all LINACs Audyt dozymetryczny dla wiązek elektronowych po testach dopuszczających do użytku klinicznego dla nowo…

Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska – Redaktor naczelny Inżynier i Fizyk Medyczny

Z Nowym Rokiem 2023 przypadł mi w udziale zaszczyt objęcia funkcji redaktora naczelnego niniejszego czasopisma i kontynuowania działalności prof. Grzegorza Pawlickiego (w latach 2012–2016) oraz prof. Tadeusza Pałko (w latach 2016–2022), z którymi współpracowałam jako zastępca redaktora naczelnego. Czasopismo „Inżynier i Fizyk Medyczny” trafia do Czytelników już od ponad 10 lat i z satysfakcją obserwowaliśmy…