AktualnościCzytelnia

Niemal dwa lata po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi wszyscy zastanawiają się nad konsekwencjami budowania elektrowni jądrowych. Wśród społeczeństwa popularne jest przekonanie, że każda dawka promieniowania jest szkodliwa dla zdrowia. Dodatkowo opinia ta podsycana jest przez każdy wypadek radiacyjny, m.in.: awarię w elektrowni Three Mile Island w 1979 roku czy Czarnobylu w 1986 roku. Jest to jednak tylko jedna z hipotez. Na pytanie, która z nich jest prawdziwa, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a zdania naukowców są podzielone. Istnieje wiele publikacji naukowych potwierdzajacych różne hipotezy, co w konsekwencji wprowadza jedynie coraz więcej wątpliwości, szczególnie wśród osób mających kontakt z promieniowaniem jonizującym podczas rutynowych badań diagnostycznych i pracy zawodowej.

 

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Mariusz Sudyk

MedicX Lab Laboratorium Pomiarowe

Karolina Sudyk

Zakład Medycyny Nuklearnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku