W tradycyjnych aparatach rentgenowskich testy dotyczące jakości obrazu i działania systemu automatycznej kontroli ekspozycji opierały się na wzrokowej ocenie jakości obrazu i pomiarze gęstości optycznej (zaczernienia) błony rentgenowskiej za pomocą densytometru. W systemach cyfrowych odpowiednikiem
pomiaru zaczernienia jest analiza wartości pikseli w wybranym obszarze obrazu,
nazywanym obszarem zainteresowania ROI (Region of Interest)…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2013: www.inzynier-medyczny.pl
Witold Skrzyński
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie