Czytelnia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 18 lutego 2011 r. w  sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z  4 września 2013 r., poz. 1015.) nakłada obowiązek wykonywania w pracowniach RTG testów specjalistycznych, które wchodzą w skład testów eksploatacyjnych. Nowo instalowane urządzenia radiologiczne muszą posiadać testy odbiorcze. Testy eksploatacyjne to zbiór pomiarów, które dotyczą zarówno aparatu, jaki urządzeń współpracujących. Testy odbiorcze (wcześniej nazywane akceptacyjnymi) dotyczą zazwyczaj aparatu. W poprzednim rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 2005 r. istniał zapis, iż testy muszą być wykonane zgodnie z normami europejskimi. W najnowszym rozporządzeniu zabrakło tego zapisu, co dało możliwość większej dowolności w wykonywaniu poszczególnych testów. Sprawia to kłopot przede wszystkim użytkownikom, lecz także laboratoriom, które mają wykonać w przyszłości testy specjalistyczne…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 5/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski, Piotr Jankowski

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań

Andrzej Lutak, Robert Laska

Qualymed