CzytelniaNaukowe

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowań klinicznych jednoczesnego monitorowania EEG i badania fMRI – metody przedstawionej przez prof. Ewę Zalewską na łamach dwumiesięcznika „Inżynier i Fizyk Medyczny” [1] oraz odpowiedzenie na pytanie, czy pomiar czynności bioelektrycznej mózgu w trakcie badania MRI ma zastosowanie kliniczne.

Słowa kluczowe: EEG, MRI, EEG-fMRI

Abstract
The aim of the paper was to introduce simultaneous clinical application of EEG and MRI methods – technique introduced previously by prof. Ewa Zalewska in „Inżynier i Fizyk Medyczny” [1], as well as to assess if the measurement of bioelectrical brain activity in a course of MRI examination can be applied in clinical practice.

Key words: EEG, MRI, EEG-fMRI

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Leszek Królicki 1,2, Włodzimierz Klonowski 3, Maciej Jakucinski 2, Radosław Kuliński 1,2
1 Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, tel. +48 22 599 22 70, e-mail: lkrolicki@wum.edu.pl
2 Pracownia Rezonansu Magnetycznego Mazowiecki Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8 03-242, Warszawa
3 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa