CzytelniaNaukowe

Ważnym elementem uzyskania wysokiej jakości obrazu rentgenowskiego, przy jednocześnie minimalnej dawce
otrzymywanej przez pacjenta, jest zapewnienie kontroli jakości fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej.
Zgodnie z obowiązującym prawem aparatura rentgenowska podlega testom odbiorczym (akceptacyjnym)
oraz testom eksploatacyjnym, które w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej i medycyny
nuklearnej dzielą się na testy podstawowe i specjalistyczne [1]. Działania w zakresie wykonywania testów
specjalistycznych realizowane są przez akredytowane laboratoria badawcze oraz działające na podstawie zezwoleń
wydanych przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (do dnia 31 grudnia 2012)…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Przemysław Janiak

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi

Marcin Brodecki

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Czytaj cały artykuł on-line