Czytelnia

Modelowanie jest doświadczalną metodą badawczą wykorzystującą modele fizyczne i matematyczne. Jako metoda poznawcza odgrywa
szczególnie istotną rolę w naukach medycznych, w przypadku gdy przeprowadzanie eksperymentów fizycznych jest trudne do zrealizowania z powodu ingerencji w obiekt żywy, jak i ze względów etycznych. Wpływa na rozwój metod diagnostycznych oraz leczenie chirurgiczne. Podstawowymi elementami strategii chirurgicznej jest planowanie operacji uwzględniające optymalny dla danego stanu pacjenta wybór metody postępowania, rodzaju oprzyrządowania i materiałów. Przykładowo, typowy dostęp do serca uzyskuje się
przez sternotomię – szerokie otwarcie klatki piersiowej z rozcięciem mostka. Ta część zabiegu wprowadza znaczny uraz tkanek, powoduje zagrożenie infekcją oraz innymi komplikacjami. Z tego powodu chirurdzy wprowadzają, jeśli to tylko nie ogranicza efektywności i bezpieczeństwa w czasie zabiegu, metody małoinwazyjne. Jednak nowoczesna chirurgia – mniej inwazyjna, bezpieczna, skracająca czas hospitalizacji i zmniejszająca uraz pooperacyjny u pacjenta wymaga odpowiednich narzędzi.

Zbigniew Nawrat1,2

Zbigniew Malota2
1 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. +48 32 373 56 64, e-mail: nawrat@frk.pl
2 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2013: www.inzynier-medyczny.pl