Aktualności

Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2013 już dostępny!


Zapraszamy do sieci salonów EMPIK (szukajcie na półkach: prasa popularnonaukowa) i prenumeraty czasopisma: prenumerata@zahir.pl lub http://inzynier-medyczny.pl/prenumerata/

W najnowszym numerze:
– Zintegrowane badania struktury i czynności mózgu
– Testy akceptacyjne i dopuszczające dla systemy PDR
– ImageJ – program do analizy obrazów i jego zastosowania
– AlluraClarity – Technologiczna redukcja dawki promieniowania do 75%
– Ustawowy obowiązek analizy dawek otrzymywanych przez pacjentów w medycznych procedurach radiologicznych – problematyka ogólna
– Sztuka obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MR)
– Rozważania o dawce pierwotnej
– Wytyczne wykonania radioterapii u dzieci – doniesienie wstępne
– RobinHeart PortVisionAble – dlaczego budujemy nowego robota
– Wymogi przestrzenne i instalacyjne przy projektowaniu i modernizacji bloku operacyjnego
– Finansowanie zewnętrzne kluczowe dla rozwoju rynku diagnostyki obrazowej w Polsce

Zapraszamy do kreowania tematyki kolejnych wydań Inżyniera i Fizyka Medycznego.

Artykuły przyjmujemy pod adresem: jacekl@zahir.pl. Kontakt telefoniczny: +48 71 796 41 59.

IFM_201303_vB 150 bez okladka-page-001 (1)