Czytelnia

Diatermie chirurgiczne, stosowane docięcia i  koagulacji tkanek, wytwarzają pola elektromagnetyczne o  częstotliwości przekraczającej 300 kHz. W  artykule scharakteryzowano warunki narażenia na pola elektromagnetyczne pracowników przeprowadzających zabiegi chirurgiczne i niepożądane skutki takiego narażenia oraz działania profilaktyczne, służące ochronie pracowników przed takimi zagrożeniami. Charakterystyka urządzeń elektrochirurgicznych ze względu na wytwarzane przez nie pola elektromagnetyczne…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 5/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, Wiesław Leszko, Patryk Zradziński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych