Czytelnia

Nazwa laser jest akronimem słów: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania, tj. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Pierwszy laser (rubinowy) został skonstruowany przez Theodore`a Maimana 16 maja 1960 roku w Malibu, w Kalifornii. Urządzenia laserowe praktycznie od początku swojego istnienia znajdowały szerokie zastosowanie w medycynie. Wykorzystywane między innymi w chirurgii, ortopedii, okulistyce, fizjoterapii, onkologii, kardiologii, stomatologii, dermatologii, dziś zajmują czołowe miejsce również w medycynie estetycznej i wielu innych. W kardiologii, podobnie jak i w innych specjalnościach medycznych, zastosowanie znalazło pełne spektrum mocy promieniowania laserowego nisko-, średnio- i wysokoenergetyczne.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Piotr Rola

Alicja Szymczyszyn

Arkadiusz Derkacz
Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, e-mail: aderkacz@wp.pl