Z punktu widzenia dydaktycznego model wiązek fotonowych opisywany w kategoriach dawki pierwotnej i rozproszonej jest szczególnie użyteczny. Model ten można stosunkowo łatwo zastosować do obszarów, w których panuje równowaga elektronowa. Tam, gdzie nie jest spełniony warunek równowagi, opis znacząco się komplikuje. Z brakiem równowagi elektronowej mamy do czynienia np. w obszarze narastania dawki – to zagadnienie jest stosunkowo dobrze poznane. W niniejszym artykule przybliżę wiedzę dotyczącą obszarów, w których istnieje brak tzw. bocznej równowagi elektronowej…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Paweł Kukołowicz

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie