CzytelniaNaukowe

Wprowadzenie
e-Zdrowie, którego część stanowi teleradiologia, jest zagadnieniem szeroko dyskutowanym na całym świece. Globalizacja, zwiększona mobilność, zmiany struktury demograficznej krajów wysoko rozwiniętych (starzejące się społeczeństwo) stanowią wyzwanie dla współczesnej medycyny. Ludzkość coraz bardziej świadoma swoich praw, dbająca o zdrowie oczekuje coraz wyższej jakości usług medycznych. Istotna staje się więc modernizacja sektora zdrowia publicznego w kierunku zastosowań ICT (Information and Communications Technology). Obecny model opieki zdrowotnej będzie ulegał zmianom polegającym na zwiększaniu jakości i dostępności opieki zdrowotnej, optymalnym wykorzystaniu personelu medycznego oraz redukcji kosztów. Wymaga to jednak potraktowania opieki zdrowotnej jako sektora gospodarki, co pociąga za sobą zmiany modeli biznesowych zapewniające korzyści wszystkim partnerom systemu.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Joanna Gaweł, Dariusz Kluszczyński
Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia