Czytelnia

Po raz pierwszy na świecie implanty Bonebridge wszczepiono w  2011 roku w  ramach studium badawczego prowadzonego w kilku ośrodkach klinicznych. Pracami kierował prof. dr Georg Sprinzl, który w  ramach wspomnianych badań wykonywał implantacje w Uniwersyteckiej Klinice w Innsbrucku.
Koncepcja i zasada działania
Producent, opracowując nowy implant, opierał się na prawie 20-letnim doświadczeniu z  implantem ucha środkowego Vibrant Soundbridge. Konstrukcja jest podobna, składa się z części implantowanej w  całości, która – jak w  przypadku Vibrant Soundbridge – zawiera odbiornik z elementem stymulacyjnym, specjalny przetwornik FMT oraz zewnętrzny procesor złożony z mikrofonu, jednostki przetwarzającej sygnały oraz źródła zasilania. Transmisja sygnałów do implantu odbywa się poprzez skórę na głowie pacjenta.

prof. dr Georg Sprinzl

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(3), 2014, 121-122