Czytelnia

Podstawowe mechanizmy biologicznych skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na komórki zostały opisane w klasycznej formule 4R w 1974 roku przez Rodneya Withersa. Formuła ta zakłada, że na przeżywalność napromienionych komórek wpływa naprawa wewnątrzkomórkowych uszkodzeń subletalnych, redystrybucja, repopulacja oraz reoksygenacja. Pierwotna formuła została uzupełniona o wewnątrzkomórkową wrażliwość na promieniowanie w 1989 roku przez Gordona Steela [2]. W artykule opisano czynniki biologiczne kontrolujące odpowiedź tkanek zdrowych i nowotworowych na frakcjonowaną radioterapię, znane powszechnie jako zasada 5R.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 165-167

Paweł Kukołowicz1, Edyta Dąbrowska1, 2

1 Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. +48 22 546 27 75, e-mail: pawel.kukolowicz@gmail.com,
2 Zakład Fizyki Biomedycznej, Uniwersytet Warszawski, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa