Naukowe

Streszczenie
Obecnie funkcjonujący system ochrony zdrowia podlega silnym wpływom nowoczesnych technologii. Ich wartość w ciągu ostatnich 20 lat nabrała dużego znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania jednostek. Systemy informatyczne wykorzystywane dotychczas do podstawowego zarządzania placówką są już przeszłością. Powstają nowe narzędzia i aplikacje mające na celu wspieranie personelu medycznego i niemedycznego. Przykładem systemu nowego typu jest EHR (Electronic Health Record). Jest to aplikacja systemowa, która m.in. ułatwia pracę administracyjną, opiekę nad pacjentem oraz pozwala na zmniejszenie liczby błędów medycznych i uzyskanie dodatkowych oszczędności finansowych.
Słowa kluczowe: EHR, DICOM, HL 7, xDT, implementacja, zabezpieczenie danych, oszczędności

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 5(3), 2014, 263-266

Paweł Zdanowski
Zakład Medycyny Nuklearnej, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, tel. +48 22 599 22 70, fax +48 22 599 11 70, e-mail: pzdan@o2.pl