CzytelniaNaukowe

Streszczenie

W połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku Heinrich Geisler opracował sposób wtapiania elektrod metalowych w szkło. Angielski fizyk William Crookes zmodyfikował rurkę Geislera tak, aby można było badać właściwości promieni katodowych. Nazwano ją rurką Crookesa. Wilhelm Konrad Roentgen prowadząc intensywne badania nad promieniami katodowymi, 8 listopada 1895 roku odkrył zupełnie nowe promieniowanie, które przenikało przez ludzkie ciało. Po tym odkryciu nastąpił gwałtowny rozwój koncepcji konstrukcji lamp emitujących promieniowanie rentgenowskie. W  1913 roku, dzięki amerykańskiemu fizykowi, Williamowi Davidowi Coolidge’owi, powstała lampa rentgenowska, która na przestrzeni lat jest udoskonalana.

Słowa kluczowe: historia radiologii, lampa rentgenowska

Abstract

In the mid-fifties of XIX century Heinrich Geisler developed a  method of fusing metal electrodes in a glass. A seemingly insignificant experiment has led to a  great discovery. Research carried out by the English physicist William Crookes gained a  lot of publicity. He modified Geisler’s tube to explore the nature of the cathode rays. It was called Crookes tube. Wilhelm Konrad Roentgen – German physicist who conducted research on cathode rays, 8 th November, 1895 discovered new radiation that penetrated through the human body X-ray irradiation. After this discovery, sudden development of X-rays lamps was noticed. In 1913, American physicist, William David Coolidge elaborated device dedicated to this radiation – X-ray tube, which has been improved over the years, until now.

Key words: history of radiology, x-ray tube

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 6/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Andrzej Urbanik, Justyna Kozub

Katedra Radiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,

ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, tel. +48 12 424 77 61, fax +48 12 424 73 91, e-mail: radiologia@su.krakow.pl