CzytelniaNaukowe

Streszczenie
W artykule opisano najczęściej stosowane techniki i  zabiegi stosowane w  kardiologii interwencyjnej, polegającej na łączeniu diagnostyki, w szczególności diagnostyki obrazowej, wykorzystującej technikę cewnikowania serca i  naczyń, z  mało inwazyjnymi zabiegami korygującymi wykryte patologie. Spośród najczęstszych zabiegów interwencyjnych przedstawiono kardiostymulację, koronaroplastykę, wszczepianie stentów naczyniowych, elektroablację oraz inne często stosowane zabiegi w  obrębie serca z użyciem cewnikowania serca i naczyń.

Słowa kluczowe: kardiologia interwencyjna, kardiostymulacja, kardiostymulatory wszczepiane, koronaroplastyka, wszczepianie stentów, elektroablacja, arytmia serca

Abstract
The paper describes technology and procedures commonly used in interventional cardiology, which is based on combining image diagnostics with cardiac and vessels catheterization and with minimally invasive procedures correcting the detected cardiac and vessels catheterization and with minimally invasive procedures correcting the detected pathologies. Cardiostimulation, coronaroplasty, implantation of stents, electroablation and other interventional cardiac operations used with cardiac and vessel catheterization, were presented.

Key words: interventional cardiology, cardiostimulation, implantable cardiostimulators, coronaroplasty, stent, implantation, electroablation, cardiac arrhythmia

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 6/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Tadeusz Pałko, Natalia Golnik

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej,

ul. św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, tel. +48 22 234 84 80, e-mail: t.palko@mchtr.pw.edu.pl