FirmyPartnerzy

Zapraszamy na Konferencję “Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią” pod patronatem “Inżyniera i Fizyka Medycznego”

15 kwietnia 2014 r. , Warszawa.

Unowocześnij swoją placówkę medyczną już dziś! Nowoczesne systemy i technologie wykorzystywane w placówkach ochrony zdrowia zwiększają ich efektywność, podnoszą konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, który liczy na natychmiastową reakcję, interwencję oraz fachową opiekę ze strony pracowników instytucji ochrony zdrowia. Postęp technologiczny pozwala na sprawne wykonywanie poszczególnych zadań – a przecież czas w szpitalu jest bezcenny.

Zapoznaj się z najnowszymi trendami!
Dowiedz się jak zwiększyć efektywność Twojej placówki medycznej!

Weź udział w VI edycji konferencji poświęconej systemom i technologiom do zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

Strona konferencji: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/systemy-i-technologie-do-zarzadzania-szpitalem-przychodnia-11-02-2014r.htm

Poruszane zagadnienia tematyczne podczas konferencji:

1. Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną:
• komunikacja wewnątrzszpitalna,
• systemy zarządzania jakością,
• systemy rozliczania i generowania raportów,
• systemy do fakturowania,
• systemy do rozliczeń kontraktów i rozliczeń z NFZ,
• rozwiązania BI dla szpitali,
• zarządzanie pracą,
• outsourcing usług niemedycznych.

2. Dokumentacja medyczna:
• e-rejestracja,
• obieg dokumentów (e-dokumentacja),
• podpis elektroniczny,
• archiwizacja dokumentacji,
• ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne.

3. Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem:
• kioski internetowe,
• portale internetowe,
• marketing w Służbie Zdrowia.

4. Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych:
• kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
• pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje – leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych?
• placówki medyczne na GPW,
• ubezpieczenia.

5. Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

Przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej:

• Kadrę menedżerską z działów: administracji, IT, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej,
• Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia,
• Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
• Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.
Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI : http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/systemy-i-technologie-do-zarzadzania-szpitalem-przychodnia-11-02-2014r/rejestracja-237.htm

Kontakt:

Marcin Jędrzejewski
Specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 721 729 297
fax. 22/ 244 25 37
e-mail: marcin.jedrzejewski@multitrain.pl