Czytelnia

Wymagania dotyczące detektorów

Ze wszystkich zastosowań rentgenografii medycznej mammografia nakłada na system obrazowania najwyższe wymagania. W  efekcie jest ona ostatnią technologią obrazowania rentgenowskiego, w  której dokonuje się przejście z  rentgenografii analogowej na techniki korzystające z  detektorów cyfrowych. W  celu optymalizacji jakości obrazu i  ograniczenia dawki promieniowania należy wziąć pod uwagę wszystkie ogniwa łańcucha obrazowania; każdy system obrazowania jest na tyle mocny, na ile mocne jest jego najsłabsze ogniwo. W  przypadku cyfrowego systemu mammograficznego należy spełnić następujące wymagania:

Joanna Trautner

Specjalista Diagnostic X-ray, Philips Healthcare

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(3), 2014, 142-146