Czytelnia

Ósme „ŁOSiowe Spotkanie Szkoleniowe”, które odbyło się 4-5 kwietnia 2014 roku w Łodzi, poświęcono trzem tematom przewodnim: nowe techniki i wyzwania pomiarowe w  mammografii, monitory medyczne, ich główne parametry, możliwości i ograniczenia oraz oprogramowanie ułatwiające nadzór nad dawkami i realną ich optymalizację. Każdy z tych tematów wart był oddzielnego sympozjum i  w  ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej będziemy je sukcesywnie realizować. Zanim bardziej szczegółowo zajmę się pierwszym z nich, krótko odniosę się do pozostałych. Cyfrowa prezentacja obrazów medycznych staje się coraz powszechniej stosowaną metodą zarówno w  procesie diagnozowania, jak i  nadzoru nad wykonywanymi procedurami terapeutycznymi.

 

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2014: www.inzynier-medyczny.pl
Ryszard Kowski
Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ, Sp. z o.o., tel. +48 602 115 606, e-mail: rkowski@wp.pl
Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz radiologii zabiegowej
Szef ŁOŚ Sp. z o.o.