Czytelnia

W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę aparatu tomoterapeutycznego zainstalowanego w  Wielkopolskim Centrum Onkologii. Opisano sposób realizacji napromieniania oraz przypadki kliniczne, które kwalifikowane są do leczenia metodą tomoterapii spiralnej.

Wprowadzenie
Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) w grudniu 2008 roku stało się posiadaczem pierwszego w Polsce akceleratora tomoterapeutycznego HT (Helical Tomotherapy). W  2011 roku podobny akcelerator zainstalowany został w Centrum Onkologii w Gliwicach. Obecnie na świecie zainstalowanych jest ponad 500 aparatów tomoterapeutycznych różniących się między sobą funkcjonalnościami zależnymi od wersji. Są to odpowiednio: Tomo H, Tomo HD oraz Tomo HDA. Tomo H (Helical) jest wersją bazową umożliwiającą realizację napromieniania w trybie spiralnym z  wykorzystaniem stałej szerokości rozwarcia szczęk pierwotnych. Szerokość rozwarcia szczęk pierwotnych definiowana jest w osi długiej pacjenta. Tomo HD (Helical and Direct) umożliwia dodatkowo napromienianie kierunkowe, które polega na dostarczeniu dawki ze stałej pozycji źródła promieniowania ustawionego nieruchomo, pod określonym kątem względem ciała pacjenta. Wersja Tomo HDA (Helical, Direct and Adaptive) pozwala na optymalizację rozwarcia szczęk pierwotnych w trakcie dostarczania dawki terapeutycznej. HT zainstalowana w WCO odpowiada wersji Tomo H. Dlatego w pracy przedstawiono ogólną charakterystykę wersji bazowej aparatu tomoterapeutycznego oraz sposób realizacji napromieniania i przypadki kliniczne leczone przy użyciu trybu spiralnego

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Bartosz Bąk1 2, Anna Adamska 3, Joanna Kaźmierska 1,2, Tomasz Piotrowski 1,4

1 Zakład i Katedra Elektroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. +48 61 88 50 757, e-mail: bartosz.bak@wco.pl

2 Zakład Radioterapii II, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

3 Zakład Radioterapii I, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

4 Zakład Fizyki Medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań