Czytelnia

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u  kobiet i  stanowi jedną z  najczęstszych przyczyn ich zgonów spowodowanych nowotworami. W Polsce w 2011 roku zarejestrowano 16 534 zachorowań wśród kobiet (83,19/100 000 – współczynnik zachorowalności surowy i 51,77/100 000 – współczynnik zachorowalności standaryzowany) oraz 5437 zgonów (27,36/100  000 – współczynnik umieralności surowy i 14,19/100 000 – współczynnik umieralności standaryzowany) spowodowane rakiem piersi. Liczba zachorowań na raka piersi w Polsce rośnie o około 7% rocznie.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 6/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Rafał Matkowski,Maria Jagas, Jolanta Kotowska, Dawid Błaszczyk, Piotr Kasprzak, Małgorzata Strychalska, Małgorzata Strychalska, Bartłomiej Szynglarewicz

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zakład Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu