W 4 części cyklu dotyczącego ultrasonografii zostaną przedstawione składowe widma sygnału dopplerowskiego oraz sposób przedstawienia widma sygnału na monitorze.

Widmo sygnału dopplerowskiego graficznie obrazuje się za pomocą prezentacji „trójwymiarowej”, gdzie x to oś czasu, y – oś częstotliwości, a z to amplituda widma lub moc sygnału. Obraz widma na monitorze przedstawiony jest dwuwymiarowo, we współrzędnych x, y, natomiast oś z przedstawiona jest w postaci zmiennej intensywności świecenia pikseli. Im większa jest moc sygnału, tym jaśniej świeci punkt na ekranie. Oznacza to, że większa ilość krwinek płynie z określoną prędkością v.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 239-240

Monika Jędrzejewska, Piotr Jankowski, Bartosz Węckowski
Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań, tel. +48 602 303 517, e-mail: mjedrzejewska@o2.pl