Czytelnia

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025.

Warunki lokalowe i środowiskowe [5, 3]
Kluczowe pytania
–Czy istnieją czynniki środowiskowe w laboratorium mogące wpłynąć na ważność badań i kalibracji? –Czy prowadzenie testów lub kalibracji wymaga wykonania pracy w szczególnych warunkach środowiskowych, np. temperatury i wilgotności? –Jeśli takie czynniki występują, czy są opracowane procedury mające na celu ich kontrolowanie i monitorowanie? –Czy są opracowane procedury kontroli, monitorowania, nadzoru nad zapisami warunków środowiskowych, które mogą mieć wpływ na badania lub kalibracji? –Czy są opracowane jasne instrukcje dla personelu w sprawie działań, jakie należy podjąć, gdy warunki środowiskowe pozostają poza ustaloną specyfikacją?

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Dominika Oborska-Kumaszyńska
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl