Radioterapia odgrywa ważną rolę w leczeniu nowotworów a nowoczesne technologie takie jak IMRT i VMAT są coraz bardziej dostępne w polskich Zakładach Radioterapii. Możliwości leczenia energią jonizującą gwałtownie wzrosły umożliwiając nowe sposoby leczenia pacjentów nawet z bardzo zaawansowanymi zmianami nowotworowymi. Rozwój inżynierii medycznej i technik komputerowych umożliwia dostarczenie bardzo konformalnego rozkładu dawki w obrębie obszarów tarczowych z jednoczesną ochroną zdrowych tkanek. Dzisiejsza radioterapia umożliwia leczenie pacjentów z dobra kontrolą miejscową, z niewielką ilością działań ubocznych a często w krótszym czasie niż to było przeszłości. Zaawansowane technologie wymagają ciągłego dokształcania wśród użytkowników aby zapewnić optymalne leczenie. W niniejszej pracy poglądowej przedstawiono kliniczne aspekty związane z zastosowaniem zaawansowanych technik radioterapii.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 247-250

Joanna Topczewska-Bruns, Tomasz Filipowski
Zakład Radioterapii, Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, tel. +48 85 664 67 53, e-mail: asiatb@poczta.onet.pl