Quo vadis, radiologia – taką nazwę nosiła jedna z sesji ostatniego 40. Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Myślę, że warto spojrzeć na to pytanie w świetle przygotowywanych, a w niektórych województwach już realizowanych audytów klinicznych.

Komisja ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych wyznaczyła dwa podstawowe cele audytów:
I. Doprowadzenie do realizacji zasady optymalizacji w radiologii, czyli rzeczywistego wdrożenia systemu zarządzania jakością.
II. Spowodowanie zrozumienia spójności trzech elementów: zakresu działalności klinicznej, zakresu parametrów eksploatowanego wyposażenia radiologicznego i zakresu parametrów sprawdzanych podczas testów eksploatacyjnych Przypatrzmy się tym

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Ryszard Kowski
PTIK – Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, Poznań – Wiceprzewodniczący.
CMKP – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, ul. Marymoncka 99/103 – pracownik naukowo-dydaktyczny.