CzytelniaNaukowe

Streszczenie

Współczesna radioterapia stosowana w  nowotworach dolnego odcinka układu pokarmowego stała się bardziej konformalna. Rozwój systemów planowania i  weryfikacji leczenia oraz wprowadzenie nowoczesnych unieruchomień pozwala na zindywidualizowanie postępowania terapeutycznego. Połączenie powyższych  zalet umożliwia ograniczenie marginesu zdrowych tkanek wokół obszaru tarczowego oraz zmniejszenie dawki podawanej w narządach krytycznych w obrębie pola terapeutycznego. Niezwykle ważną rolę w realizacji nowoczesnych technik napromieniania nowotworów odbytnicy odgrywa radioterapia sterowana obrazem IGRT (Image-Guided Radiotherapy). Metoda ta sprawdza się w tzw. „trudnych lokalizacjach”, gdzie występuje znaczna ruchomość narządowa lub gdy ułożenie pacjenta dostarcza problemów m.in. ze względu na wiek czy budowę anatomiczną chorego. Problemy te często występują w radioterapeutycznym leczeniu nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W artykule przybliżono oraz usystematyzowano wiedzę dotyczącą IGRT w  nowotworach odbytnicy.

Słowa kluczowe: IGRT, rak odbytnicy, radioterapia
Abstract

Contemporary radiotherapy for rectal cancer is more and more conformal. Progress in planning and verification systems, as well as introduction of modern immobilization help to individualize therapy for oncological patient. It allows to reduce margin in the healthy tissue, radiation damage to organ at risk and increase accuracy in therapeutic field. Development of IGRT (Image-Guided Radiotherapy) plays important role in verification of radiotherapy. It is possible to alter patient position or adapt the treatment plan with respect the anatomical changes, which may affect the radiotherapy treatment course. The article is to systemize the knowledge about IGRT in rectal cancer treatment.

Key words: IGRT, rectal cancer, radiotherapy

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2014: www.inzynier-medyczny.pl
Szymon Ziółkowski,  Marta Biedka, Aleksandra Meller, Alicja Klonowska

Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy,

Katedra Onkologii i Klinika Brachyterapii UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Oddział Radioterapii 1, Centrum Onkologii w Bydgoszczy