Czytelnia

Wraz z  wdrożeniem kontroli jakości w  diagnostyce obrazowej oraz rozwojem aparatury diagnostycznej, także w Polsce wprowadzono odpowiednie procedury badawcze. Opierają się one w dużej mierze na sprawdzonych, podobnych procedurach wdrożonych nawet ponad dekadę temu w krajach zachodnich (m.in. USA, Wielka Brytania, kraje Beneluxu).

Katarzyna (1), Bentkowska (1), Kamil Majbrodzki (1), Piotr Jankowski (2), Monika Jędrzejewska (2), Bartosz Węckowski (2)

1 Zakład Fizyki Medycznej, Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie,

2 Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(3), 2014, 151-155