Czytelnia

Na przykładzie przeprowadzonych badań pilotażowych w  dwóch placówkach ochrony zdrowia scharakteryzowano środowiskowe pola elektromagnetyczne będące skutkiem eksploatacji różnych systemów telekomunikacyjnych, a także nową, selektywną częstotliwościowo technikę badań ekspozymetrycznych takich pól. Omówiono również podstawowe zagadnienia odporności aparatury medycznej na zakłócenia spowodowane oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, w  kontekście prezentowanych wyników badań pilotażowych i  wymagań dokumentów normatywnych.

Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(3), 2014, 156-160