Wstęp

Nowotwory gruczołu krokowego zajmują w Polsce drugie miejsce pod względem zachorowalności na choroby nowotworowe wśród mężczyzn. W 2009 r. stanowiły one ponad 13% wszystkich zachorowań, a ich liczba stale wzrasta. Największą grupę pacjentów stanowią mężczyźni po 60. roku życia, ale istotny wzrost zachorowań obserwuje się już u mężczyzn po 45. roku życia. Również w statystykach umieralności na nowotwory, nowotwór gruczołu krokowego zajmuje drugie miejsce po nowotworach złośliwych oskrzeli i płuc. Schorzenie to stanowi poważny problem społeczny i dlatego poszukiwane są skuteczne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Obecnie stosowane metody lecznicze pozwalają na uzyskanie dobrych wyników, jednak konieczne jest minimalizowanie skutków ubocznych stosowanych terapii, co ma niezwykle ważne znaczenie dla komfortu życia pacjentów.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Krzysztof Lis

Zakład Fizyki Medycznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, tel. +48 41 367 43 298, e-mail: krzysztof.lis@onkol.kielce.pl