Czytelnia

Zaawansowane technologicznie urządzenia i systemy IT  z jednej strony wpływają znacząco na poprawę wydajności i jakości pracy, a także poziom obsługi pacjentów, z drugiej jednak, planując inwestycje, kluczowym okazuje się jej planowanie pod kątem nie tyle aktualnych, co przyszłych potrzeb. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba urządzeń diagnostycznych w placówkach opieki zdrowotnej, a także systemów IT przez nie wykorzystywanych – w tym do archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych (PACS). Załóżmy teraz, że placówka służby zdrowia wybrała już odpowiedni dla siebie system czy urządzenie – pytanie, co się będzie działo po 5 latach eksploatacji. W przypadku systemów niewątpliwie w związku z upływem czasu konieczna będzie jego optymalizacja, uaktualnienie oraz dodanie najnowszych funkcjonalności – tak, aby mógł służyć szpitalowi przez kolejne lata. Nie bez znaczenia jest również to, że sukcesywnie z upływem czasu będzie się kończyło pełne wsparcie serwisowe dla poszczególnych elementów systemu czy też w pewnym momencie zakończy się produkcja urządzeń, a po jakimś czasie dostępność części zamiennych. Warto zatem pytać dostawców o EOL (ang. End of Life) oraz EOSL (ang. End of Service Life). EOL oznacza zaprzestanie oficjalnej sprzedaży bądź wydawania licencji dla danej wersji oprogramowania. EOSL to zaprzestanie pełnego wsparcia serwisowego. Stąd bezpośrednio wynika potrzeba planowania modernizacji infrastruktury i systemów informatycznych – zwłaszcza uwagi na dynamiczny rozwój urządzeń obrazowania medycznego. Występuje też stała potrzeba modyfikacji użytkowanych rozwiązań w trosce o sprostanie najbardziej wyrafinowanym potrzebom rynku usług medycznych. Warto planować modernizacje, tj. brać pod uwagę  możliwość zmiany/wzrostu potrzeb, nawet już na etapie planowania inwestycji, aby uniknąć niewydolności infrastruktury po upływie pewnego czasu. Przeciążenia, bardzo intensywna eksploatacja, zwłaszcza, gdy z powodu chociażby ograniczeń finansowych będzie miała miejsce przy minimalnym poziomie zapewniania nadzoru serwisowego – nie mówiąc o sytuacji braku stałej opieki, będzie dodatkowo obarczona ryzykiem awarii, przestojów – coraz większym wraz z upływem czasu. W tym miejscu wracamy zatem do początku rozważań – decyzja o wyborze systemu czy urządzenia staje się kluczowa i należy ją traktować w aspekcie strategii długofalowej. Konsekwencją związaną z wyborem odpowiedniego systemu czy urządzenia będzie zapewnienie placówce efektywnego działania, płynności funkcjonowania i ograniczeniem różnego rodzaju ryzyka. Warto zatem rozsądnie planować zakupy i nie zakładać z góry, że urządzenie czy system będzie wystarczający i niezawodny przez wiele lat – praktyka dowodzi, że okres 5 lat jest optymalny, a już najpóźniej po upływie 3 lat należy dokonać analizy i zaplanować niezbędne zmiany, modernizacje.