Czytelnia

Odkryte w  1895 roku przez Wilhelma Roentgena promienie X bardzo szybko znalazły zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w medycynie. Od tego czasu wachlarz zastosowań promieniowania rentgenowskiego stale się poszerza i dziś trudno jest nam sobie wyobrazić współczesną medycynę pozbawioną możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, jakie niesie ze sobą promieniowanie rentgenowskie. Należy jednakże pamiętać, że promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych i dlatego stosuje się je pod ścisłą kontrolą.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 6/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Izabela Milcewicz-Mika, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej,

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, tel. + 48 12 662 80 00, e-mail: izabela.milcewicz@ifj.edu.pl