Czytelnia

Ultrasonografia jest obecnie najczęściej stosowaną i  najłatwiej dostępną diagnostyczną techniką obrazowania narządów człowieka. Jest szczególnie istotna w  procesie badań przeglądowych mających na celu szybkie wykrywanie zagrożeń we wstępnym okresie rozwoju choroby, a nie tylko w procesie diagnostyki postępów choroby i jej leczenia. Po niespełna czterdziestu latach od pierwszych nieśmiałych zastosowań ultrasonografii wartość sprzedaży aparatury ultrasonograficznej w Europie wyniosła ponad 35% całkowitej wartości sprzedanej aparatury obrazowej. Badania globalnego rynku, prowadzone przez tak renomowane firmy jak BCC Market Research and Forecasting, In Medica-IMS Medical czy Global Industry Analysts Inc., przewidują dalszą ekspansję rynku sprzętu ultradźwiękowego z dzisiejszych 6-7 miliardów dolarów do nawet 27 miliardów dolarów w 2016 roku. To potężne i wymagające światowe przedsięwzięcie. Jego sukces lub porażka bezpośrednio dotyka każdego z nas – pacjentów oczekujących obiektywnej oceny stanu narządów wewnętrznych.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2014: www.inzynier-medyczny.pl

Andrzej Nowicki
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN