Rezonans magnetyczny (RM) z obrazowaniem dyfuzyjnym (DWI) jest badaniem o bardzo wysokiej czułości i swoistości w rozpoznawaniu wczesnych zmian niedokrwiennych/obrazowaniu obrzęku cytotoksycznego. W ostatnich kilku latach wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem tensora dyfuzji do oceny dynamiki wczesnych zmian w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu. Istnieje wiele sprawdzonych klinicznie metod neuroobrazowania udaru, o których należy pamiętać ze względu na ich komplementarność w trudnym postępowaniu diagnostycznym. Najbardziej czułą techniką w  wykrywaniu wczesnych zmian niedokrwiennych jest obrazowanie dyfuzyjne (DWI) w  badaniu MR, które pozwala na uwidocznienie zmian niedokrwiennych w  postaci obrzęku cytotoksycznego już po kilkunastu minutach od początku niedokrwienia. W konsekwencji FLAIR – podwyższenie sygnału jest widoczne wcześniej niż obniżenie współczynnika osłabienia promieniowania w badaniu TK, ale zazwyczaj po kilku godzinach – w praktyce więc na granicy tzw. okna terapeutycznego. Z uwagi na wytłumienie sygnału płynu mózgowo-rdzeniowego sekwencja ta ma wyższą czułość w  wykrywaniu dyskretnych zmian sygnału w porównaniu z klasycznymi obrazami T2-zależnymi. Włączenie do protokołu udarowego sekwencji gradientowej T2* zapewnia porównywalną skuteczność MR do badania TK w  różnicowaniu zmian niedokrwiennych od udaru krwotocznego, jak również wiarygodne wykluczenie wtórnego ukrwotocznienia ogniska niedokrwiennego.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2014: www.inzynier-medyczny.pl

Jerzy Walecki, Cezary Szary, Agnieszka Piliszek
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa, tel. +48 22 508 15 16, e-mail: jerzywalecki@o2.pl