Czytelnia

W ostatnich latach wymiana przestarzałego sprzętu do diagnostyki obrazowej w Polsce stała się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Przyczynił się do tego szereg czynników, jak wymagania NFZ stosowane przy kontraktowaniu usług, wprowadzenie systemu kontroli jakości czy wreszcie rosnąca świadomość menedżerów naszej służby zdrowia. Takie podejście bardzo cieszy. Ważne jednak, aby zostały stworzone systemowe podstawy regulujące modernizację czy też wymianę poszczególnych urządzeń w pracowniach/zakładach radiologii w naszym kraju. Zanim do tego dojdzie, warto zapoznać się ze stanowiskiem Europejskiego Towarzystwa Radiologii, które opracowało dokument z bardzo konkretnymi propozycjami. Zawarte w nim stwierdzenia mogą pomóc czy wręcz być argumentem dla kierowników pracowni/zakładów radiologii w dyskusjach z menedżerami służby zdrowia.

Andrzej Urbanik

W ostatnich latach diagnostyka obrazowa stała się centralnym punktem współczesnej służby zdrowia. Oprócz zapewnienia szybkiej i dokładnej diagnostyki, nowoczesne urządzenia radiologiczne oferują nowe, niedostępne wcześniej opcje leczenia niosące niskie ryzyko śmiertelności, co zapewnia poprawę otrzymywanych wyników oraz jakości życia pacjentów. Szybki rozwój technologiczny oferuje z jednej strony nowe techniki w diagnostyce obrazowej, z  drugiej jednak powoduje również przyspieszenie technicznego i funkcjonalnego starzenia się sprzętu do obrazowania medycznego, stwarzając w rezultacie potrzebę jego wymiany. Starsze urządzenia stają się źródłem wysokiego ryzyka wystąpienia błędów i awarii, które mogą powodować opóźnienia w diagnostyce i leczeniu pacjentów oraz trudności w zachowaniu bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Europejskie Towarzystwo Radiologii promuje stosowanie nowoczesnych urządzeń, zwłaszcza w kontekście kampanii EuroSafe (EuroSafe Imaging Campaign), ponieważ korzystanie z nich zapewnia poprawę jakości i bezpieczeństwa w diagnostyce obrazowej. Kierownictwo każdego zakładu opieki powinno przygotować plan modernizacji lub wymiany urządzeń stosowanych w diagnostyce obrazowej. Plan ten powinien obejmować okres minimum 5 lat oraz uwzględniać coroczne aktualizacje.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(6), 2014

European Society of Radiology (ESR)