Aktualności

Redakcja Inżyniera i Fizyka Medycznego zaprasza 5-7 czerwca 2014 do Krosna na

XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Bogaty program naukowy
Znakomici wykładowcy z Polski i z zagranicy
Wystawa najnowocześniejszego sprzętu i aparatury
Certyfikat uczestnictwa
Spotkania z przedstawicielami społeczności ultrasonograficznej z całej Polski
Rejestracja uczestnictwa w Zjeździe przez stronę internetową: www.ptu2014.pl

Tematy sesji naukowych i szkoleniowych:
Elastografia – współczesne zastosowania diagnostyczne
Ultrasonografia klatki piersiowej
Ultrasonograficzne środki kontrastujące w pediatrii
Ultrasonografia narządu ruchu
Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia
Ultrasonografia objętościowa na poziomie przepony miednicy mniejszej
Sesja naukowa Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU
Ultrasonograficzne środki kontrastujące- zastosowania diagnostyczne w 2014 roku
Współczesna diagnostyka USG układu moczowo-płciowego
Wysoko częstotliwościowa i wysokorozdzielcza ultrasonografia skóry i tkanki podskórnej