Czytelnia

Streszczenie
Tomografia komputerowa jest powszechnie stosowana we współczesnej medycynie. Obrazowanie dwu- i trójwymiarowe oraz informacje o gęstości badanych tkanek sprawiają, że metoda ta jest przydatnym narzędziem w planowaniu rozkładu dawki w radioterapii. Tomografy komputerowe dedykowane do takich celów są wyposażone w  dodatkowe opcje sprzętowe i  programowe. Umożliwiają przeprowadzenie badania pacjenta w  pozycji terapeutycznej o zakresie badania rzędu 190 cm. Średnica tunelu tomografu nie może być mniejsza niż 80 cm, a nośność stołu przynajmniej 200 kg. Zastosowanie dodatkowego systemu laserów umożliwia wykonanie wirtualnej symulacji, a  system bramkowania oddechowego pozwala napromieniać chorego w korelacji z cyklem oddechowym. Tomografy komputerowe dedykowane do planowania leczenia muszą dysponować dodatkowym oprogramowaniem, np. redukującym artefakty związane z  obecnością materiałów o  dużej gęstości w obszarze badanym. W pracy omówiono także różnice pomiędzy urządzeniami diagnostycznymi i przeznaczonymi do kalkulacji dawki.

Słowa kluczowe: tomografia komputerowa, planowanie leczenia, wirtualna symulacja, bramkowanie oddechowe

Abstract
One of the key elements of the success of treatment using ionizing radiation is to define the volume occupied by the tumor cells. No precise designation of such an area causes the radiation dose will be deposited in the place where there are no cells. As a result of this topographical error well record the failure of therapy with a high degree of probabilit y. Therefore, a clear definition of the volume to be treated is a key element in radiotherapy treatment planning. For this purpose, now routinely used for CT examination. To perform treatment planning in a way that takes into account the effects mentioned above the appropriate software is required to use and to define of data links between different diagnostic and therapeutic devices.

Key words: computed tomography, radiotherapy, computer treatment planning

 

Leszek Hawrylewicz, Łukasz Dolla, Sylwia Garbacik, Wojciech Osewski, Krzysztof Ślosarek

Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii, Centrum Onkologii – Instytut MSC,
ul. Wybrzeże AK 15, 44-101 Gliwice, tel. +48 32 278 80 18, e-mail: lhawrylewicz@gmail.com

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(3), 2014, 123-128