CzytelniaPolecane

Prawidłowe ciśnienie gałki ocznej zależy od równowagi pomiędzy wytwarzaniem a odpływem cieczy wodnistej oka. Ciecz ta spełnia w oku podobną rolę jak krew w organizmie. U zdrowego człowieka ciśnienie oczne mieści się w przedziale 10-21 mm Hg, natomiast o nadciśnieniu mówi się, gdy wartość ciśnienia przekracza 21 mm Hg w jednym oku lub obydwu naraz. Mając na uwadze, że wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem rozwoju jaskry, stan nadciśnienia ocznego wymaga ścisłej, regularnej kontroli oraz przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań w kierunku diagnostyki jaskry. O jaskrze możemy mówić, gdy dołączają się objawy neuropatii nerwu wzrokowego – uszkodzenie nerwu z ubytkami w polu widzenia. Do badania ciśnienia wewnątrzgałkowego służą tonometry. Tonometry dzielą się ze względu na zasadę pomiaru na impresyjne, aplanacyjne i bezdotykowe (powietrzne).

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 214-216

Paweł Flasiński

OPTOtech Medical, ul. Św. Barbary 18, 32-020 Wieliczka, www.optotech.pl, e-mail: optotech@post.pl