Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów dorosłej populacji na świecie. Choroba niedokrwienna serca, której najpoważniejszą kliniczną prezentacją jest ostry zawał mięśnia sercowego, przyczynia się do ponad 7 milionów zgonów rocznie. W krajach europejskich na zawał serca umiera co szósty mężczyzna i co siódma kobieta. Według aktualnego raportu Państwowego Zakładu Higieny dotyczącego sytuacji zdrowotnej ludności Polski, w 2010 roku z powodu chorób układu krążenia zmarło w Polsce ponad 17 tysięcy osób – 10% to zgony spowodowane zawałem serca. Z danych Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych wynika, że rocznie w Polsce dochodzi do 140 tysięcy hospitalizacji spowodowanych ostrym zespołem wieńcowym.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 260-262

Kamila Wojtas, Arkadiusz Derkacz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 71 736 40 00, e-mail: aderkacz@wp.pl