Aktualności

Już 26 listopada w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – konferencja „Technologie w medycynie”, poruszająca zagadnienia zwiększania konkurencyjności na rynku usług medycznych, racjonalizacji wydatków oraz zachowania ciągłości świadczeń zdrowotnych dzięki wprowadzeniu nowoczesnych, zintegrowanych systemów wspierających rozwój firmy.

Organizatorzy do bezpłatnego udziału zapraszają kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, dyrektorów administracyjnych, kierowników działów finansowych i księgowych, kierowników działów IT, kierowników działów zamówień, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli administracji samorządowej.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in :

1. Systemy i technologie wykorzystywane w placówkach medycznych

– komunikacja wewnątrzszpitalna,
– systemy zarządzania jakością,
– systemy rozliczania i generowania raportów,
– systemy do fakturowania,
– systemy rozliczeń kontraktów,
– systemy rozliczeń z NFZ,
– rozwiązania BI, BPM, HRMS,
– kompleksowa obsługa pacjentów,
– zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek,
– statystyki medyczne,
– ubezpieczenia OC dla lekarzy,
– RIS/PACS,
– LIS, HIS
– wykorzystanie technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym,
– systemy dyspozytorni dla pogotowia ratunkowego,
– outsourcing usług niemedycznych.

2. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany w ochronie zdrowia
– sprzęt medyczny,
– zarządzanie informacją o sprzęcie medycznym.

3. Dokumentacja medyczna
– e-rejestracja,
– bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych,
– elektroniczna dokumentacja medyczna,
– systemy obiegu informacji,
– podpis elektroniczny.

Organizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Rozwoju Bizesu Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://multiexpo.pl/technologie-w-medycynie-3

Rejestracja na stronie http://multiexpo.pl/technologie-w-medycynie-3/rejestracja

Kontakt z organizatorem:

Kamila Pochodaj
Specjalista ds. promocji konferencji
mobile: +48/530 757 506
e-mail: kamila.pochodaj@pirbinstytut.pl