Czytelnia

W 2015 r. mija 50 lat od chwili utworzenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej – PTFM. Z okazji XVI Ogólnopolskiego Zjazdu PTFM w Warszawie chcielibyśmy przypomnieć starszym członkom i przybliżyć młodszej generacji długą i krętą drogę, jaką nasze środowisko przebyło w Polsce do specjalności: fizyka medyczna. Do oficjalnego uznania tej specjalności w dużym stopniu przyczyniło się PTFM. W roku 1963 powstała Międzynarodowa Organizacja Fizyki Medycznej IOMP (International Organization for Medical Physics) zrzeszająca narodowe towarzystwa fizyków medycznych. Dzięki jej wsparciu, w Polsce, w 1965 r. powstało PTFM, które w tym samym roku na I zjeździe IOMP w Harrogate (UK) zostało przyjęte do tej organizacji. Animatorem całego przedsięwzięcia był mgr Oskar Chomicki, wówczas asystent w Zakładzie Izotopowym Szpitala Bielańskiego, cały czas niezwykle aktywny (obecnie honorowy) członek PTFM i Prezydent IOMP kadencji 2003-2006. Oskara Chomickiego w działalności organizacyjnej wspomagali głównie współpracownicy i asystenci prof. Cezarego Pawłowskiego, którego imię nosi Towarzystwo od 2011 r.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2015

Wojciech Bulski, Paweł Kukołowicz
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-798 Warszawa, tel. +48 22 546 27 75, e-mail: pk@message.pl

plakat_kongres_revMAG