Aktualności

wco-logo2

Szanowni Państwo

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej edycji konferencji sprawozdawczo-warsztatowej pt. „AAPM Highlights” organizowanej przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w dniach 16-17.10.2015 r.

Pozytywny odbiór konferencji zrealizowanych w ubiegłych latach umocnił nasze przekonanie, że zaproponowany format konferencji jest ciekawą propozycją dla polskiego środowiska fizyków medycznych. Bieżąca edycja konferencji poruszać będzie zagadnienia przedstawione na 57 konferencji AAPM (57th Annual Metting of the American Association of Physicists in Medicine, Anaheim, CA, USA).

Biorąc pod uwagę tematykę, konferencja jest kierowana głównie do fizyków medycznych pracujących w radioterapii, rentgenodiagnostyce oraz medycynie nuklearnej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa także lekarzy, elektroradiologów, techników radioterapii oraz rentgenodiagnostyki zainteresowanych aspektami technologiczno-fizycznymi metod obrazowych oraz terapii przeprowadzanych przy użyciu promieniowania jonizującego.

Podobnie jak w ubiegłych latach, konferencja trwać będzie dwa dni. W trakcie pierwszego dnia zaplanowaliśmy cykl wykładów sprawozdawczych oraz panele dyskusyjne dotyczące poruszanych zagadnień, obejmujące rentgenodiagnostykę, medycynę nuklearną, obrazowanie w radioterapii, dozymetrię, planowanie leczenia oraz nowoczesne metody radioterapii.

Dzień drugi będzie dniem praktycznym, w trakcie którego będziecie mogli Państwo zapoznać się z najnowszym sprzętem pomiarowym, oprogramowaniem medycznym wykorzystywanym w radioterapii oraz wybranymi aspektami pracy aparatów terapeutycznych oraz diagnostycznych realizując przygotowane w tym celu ćwiczenia.

Do zobaczenia w Poznaniu, 16-17 października 2015, zarezerwujcie dla nas te dni!

http://wco.pl/aapm2015