Czytelnia

Sukces radioterapii zależy od dostarczenia przepisanej dawki do całej objętości PTV, przy jednoczesnym ograniczeniu dawki dla otaczających tkanek. Osiągnięcie tego celu wymaga dokładnej lokalizacji przestrzennej odpowiednich struktur oraz dokładnego obliczenia dawki pochłoniętej. Dokładność algorytmu obliczającego rozkład dawki jest kluczowa w przeprowadzaniu bezpiecznej i skutecznej radioterapii, w szczególności przy zastosowaniu technik IMRT [1]. Oszacowanie dawki pochłoniętej jest bardzo złożonym procesem wymagającym zamodelowania interakcji wiązki promieniowania z materią. Na rynku radioterapii istnieje wielu producentów, którzy dostarczają systemy planowania, a systemy te korzystają z różnych implementacji algorytmów obliczeń rozkładu dawki. Dlatego też obliczone dawki przez różne systemy mogą istotnie się różnić [1]. Dokładność systemów planowania leczenia (TPS) była wielokrotnie oceniana w publikacjach naukowych, głównie w obszarach niejednorodności. Artykuł ten stanowi przegląd prac różnych autorów dotyczących dokładności obliczeń rozkładu dawki fotonów przez dostępne na rynku systemy TPS. Algorytmy wykorzystywane przez systemy TPS do modelowania rozkładu dawki zmieniały się na przestrzeni lat, od prostych obliczeń dwuwymiarowych opartych na tablicy po bardziej wyrafinowane algorytmy umożliwiające obliczenie trójwymiarowego rozkładu dawki (3D). Zmiana ta była możliwa przede wszystkim dzięki wprowadzeniu szybszych i wydajniejszych komputerów.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(2), 2015, 84-86

dr n. fiz. Łukasz Matulewicz
ELEKTA Sp. z o.o.